Endüstri 4.0 Dijital DönüşümEndüstri 4.0’a gücünü veren endüstriyel IoT (IIoT)’yi ve ileri seviye akıllı analitik teknolojilerini keşfedin, bağlı makineler ile Endüstri 4,0’a ulaşın.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0 kavramları oldukça yakın ve bağlantılı kavramlar. Bu kavramlar, kesin tanımlara sahip değiller. IoT için En kullanışlı tanım, Nesnelerin İnterneti’ni; akıllı cihazların, birbirini algılayan ve iletişime geçebilen nesneler aracılığıyla, akıllı bağlantısı şeklinde tanımlıyor. İmalat üzerine çalışan şirketler bunu, işçiler ve makinelerde çoktan uygulamaya başladı.


Üretim Yürütme Sistemleri (MES)

İmalat Uygulama Sistemleri-MES (Manufacturing Execution Systems) otomasyon piramidinin üst seviyesinde yer alan ERP sistemleriyle, üretim kontrol ve SCADA sistemleri arasındaki boşluğu doldurarak gerçek zamanlı yönetim yapmanızı sağlar

Mes uygulaması ile Üretim planlamasından kaynaklanan verimlilik kaybının önüne geçerek karlılığınızı etki eden sorunları yönetmenizi sağlıyoruz.

Günümüzün rekabet koşullarında en iyi olmanın ana şartlarından biri olan üretim zamanını, kalitesini iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için bu bilgilerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Bunun için de yönetim seviyesindeki IT sistemleriyle imalat düzeyindeki verilerin bir bütünlük sağlaması şart.Standart bir MES Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur;

 • Veri izleme ve yazılımı
 • Merkezi donanımı (server)
 • Veri toplama donanımı/yazılımı
 • MES operasyon modülü
 • MES performans modülü
 • Operatör önyüzleri donanımı
 • Raporlama sistemi

4C olarak kullandığınız ERP’ler ile üretim operasyonun arasında ki kopukluğu takip edilebilir bir şekilde projelendiriyoruz.İşletmenizde MES projesinin sonucunda kazanacaklarınız;

 • Üretimin detay takibi
 • Kalite yönetimi
 • Operatör ve diğer elemanların izlenmesi
 • ERP ile iletişim ve entegrasyon

İŞLETMELER İÇİN BİR SONRAKİ ADIM: WEB SCADA

Bağlı Kuruluşlar artık hayal değil. Nesnelerin interneti, sanayiyi teknolojik olarak bir dönüm noktasına getirdi. Bulut tabanlı loT ile yöneticiler her zaman SCADA’yı görüntüleyebiliyorlar. Atölye yönetimi ve kontrolü için MES sistemleri makinalardan ve loT’lerden akan veri ile birlikte çalışıyor. SCADA, MES, ERP gibi tesis yönetim sistemleri loT1den daha fazla yararlan­mak zorundalar.Merkezi denetim ve veri toplama

SCADA yazılımı, saha iletişim varlıklarından sensörlere bağlanan Uzak Terminal Birimleri (RTU1lar) veya Akıllı Elektrikli Cihazlar (IED1ler) aracılığıyla saha varlıklarından veri toplayarak, veri toplamanın önemli bir parçası olmuştur. Sistem bu verileri işler ve daha sonra birbirler­ine paralel olarak çalışan SCADA uygulamaları ile tekrar sahaya geri gönderebilir. (Makine AÇIK/ KAPALI vb.). Ancak SCADA büyük ölçüde bir gözetmen aracıdır. Makina seviyesi karar verme için iyi bir seçimdir. Ancak en üst karar vericiler için fabrika zemini bütünsel bir görünümünü sağlama kabiliyetinden yoksundur. SCADA sisteminin eski makinelere bağlanamaması, farklı bağlantı protokollerine sahip makineler, tüm bu çeşitli veri setlerini birleştiren bir platforma ihtiyaç duyulur.

IQV loT’lerden gelen tahmini analitik ve bilinçli karar vermede yardımcı olan gerçek zamanlı ve aynı zamanda geçmiş veri analitiği sağlayarak SCADA çözümü sunar . Tesis (ler) boyunca belirli bir süre boyunca toplanan veriler kıyaslama yapılmasına, karşılaştırmalı modeller oluşturmasına ve stratejik kararlar alınmasına yardımcı olur. loT ayrıca, eski hattan son teknolojiye kadar farklı hatlarda ayrı protokollerle bağlanan heterojen donanım ile bağlantı sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlaması

Bir işletmenin gerçekten bağlanabilme gücü, ancak insanları, süreçleri, verileri ve işleri akıllı bir şekilde bağlanabiliyorsa, tamamen gerçekleştirilebilir. ERP yazılımı, bir işletme içindeki her tarafa yayılan verilerin bel kemiğidir.

Ancak, analitik motorun gücü ve loT tarafından sağlanan esneklik olmadan, ERP sadece büyük bir işlemsel veri yığını olarak kalır. ERP mevcut durumun bir resmini sağlamada yararlı olsa da, loT kök nedenleri sağlamada etkili olur ve ilerdeki süreç için uygulanabilir. loT, ERP’ye gerçek zamanlı çeviklik , esneklik ve öngörülebilirlik sağlar . Süreçler daha da azaltılabilir ve daha büyük payları önemsiz manuel işleri azaltmak için otomatik hale getir­ilebilir. ERP sisteminde toplanan veriler temizlenebilir, toplanabilir (bulutta) ve gerçek zamanlı olarak analiz edilebilir. Üretim istasyonuna ait toplanan gerekli verilerin anlık görüntülenmesi yapılmaktadır. • Spindle verileri speed, load, coordinates
 • Üretim durum verileri başlama, durma, bitme, reset
 • Ortam verileri sıcaklık, nem, titreşim, gürültü
 • Elektrik verileri Gerilim ve Akım
 • Kapı açık/kapalı verisi
 • Program verileri (Program adı, program satır sırası, program işleme durumu)
 • Alarm Durumu ve bilgileri
 • Üretim verileri
 • Sinyal Kulesi bilgileri
İstenen veriler de eklenebilmektedir. İstenen tüm tezgahlar da SCADA ekranında gösterile­bilmektedir. Eklenip çıkarılabilmektedir