E-İrsaliye

Kurumların dijital süreçleri hızla ilerlemektedir. Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ortak çalışmaları ile dijitalleşme sürecinin içerisine giriş yapmışlardır.

Dijitalleşme süreci e-İrsaliye ile sürecine devam etmektedir. e-İrsaliye dönüşümü ile kurumlara yüksek maliyetlere sebep olan matbu evrak masraflarının yarı yarıya azaltılması bekleniyor. Bu beklentinin daha Yeşil Bir Dünya sloganı ile hızla gelişen dönüşüm sürecinde doğaya olan katkısı yadsınamaz şekilde yüksek olacaktır.

e-İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenecektir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırıcaklar. Kağıt olarak 2 tip irsaliye bulunur. Biri sevk, diğeri taşıma irsaliyesidir. e-İrsaliye daha çok sevk irsaliyesi yerine geçecek, yani malı teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecektir.

e-İrsaliye’ye kimler geçecek?

e-İrsaliye’ye e-fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların geçiş yapması zorunludur. Bununla birlikte şahıs ve sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler. GİB’in taslağında yer alan bilgiye göre zorunlu geçiş yapacak firmalar 1 Temmuz 2018 itibariyle, gönüllü geçiş yapmayı düşünen firmalarsa herhangi bir tarihte e-irsaliye kullanıcısı olabilecekler.

e-İrsaliye sistemini kullanmak için alıcı ve göndericinin e-irsaliye sistemine kayıtlı olması gerekecek. Bu sayede sistem zorunlu kullanım haline gelecektir. İrsaliye ile çalışan şirketler mal kabullerini dijital olarak yapılması ile maliyet ve süreçlerini kontrol altına alabilecekler. Sistemin kullanılması için öncelikle e-fatura yada e-arşiv fatura kesilecek ve faturaya bağlı e-irsaliye düzenlenerek sistem üzerinden karşı firmaya iletilebilecektir.

e-irsaliye önceden firmaya sistem üzerinden iletilmesi yanlış ürün sevkiyatının önünü de keserek taşıma maliyetlerinde daha verimli harcamalar yapılmasını sağlayacak.

info@4cteknoloji.com