E-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yasal düzenlemelerle belirlenmiş bir format ile standart hale getirilmiş, değiştirilemezliği mali mühürle ve zaman damgası ile garantilenmiş, fatura tarafları arasında, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan güvenli elektronik belgedir.
Elektronik faturalar(e-fatura) aslında yeni bir belge olmamakla birlikte; elektronik ortamda oluşturulan, elektronik ortamda gönderilen ve saklanan faturayı ifade etmektedir. E-fatura, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre bir faturada yer alması gereken tüm unsurları içeren, hukuki olarak “kâğıt” faturadan farkı olmayan ve satıcı ile alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belge anlamına gelmektedir.
e-Fatura Zorunlukluk Değil Kolaylıktır

e-Fatura Mevzuatı


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

Bu nedenle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile e-fatura uygulamasına ait usul ve esas, standart ve düzenlemeler yapmıştır.

Tüm bu e-dönüşüm süreçlerindeki uygulamalara ait verilerin saklandığı merkezi yapı/platform ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kontrolü ve yönetimindedir.

Türkiye için kayıt dışı ekonomi üzerinde ciddi etkileri olması sebebiyle elektronik faturaların yaygınlaştırılması ve zorunlu tutulması oldukça önemlidir. Ayrıca e-fatura sayesinde;

Şirketlerin arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderler büyük oranda düşmesi, Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıkların azalması; yanlış bilgiyi düzeltmenin daha kolay ve daha az maliyetli olması, Dijital arşiv tutma özelliği sayesinde tüm kayıt ve faturaların ihtiyaç duyulması durumunda kısa sürede bulunması, Muhasebe işlemleri basitleşmesi, E-Fatura, süreçleri kısaltır, nakit akışını hızlandırması, Mükellefler arasında bir veri standardizasyonu ve raporlamanın kolaylaşması, Kağıt kullanımının azalması nedeniyle ağaçların korunarak, ülkemizin doğal kaynaklarına katkıda bulunması, Uluslararası yatırımcıların vergi uyumu kolaylaşması gibi birçok avantajı beraberinde getirmektedir.

E-fatura teklif 81 ilde hizmet garantisi, e-Defter, e-Arşiv, e-İmza gibi elektronik uygulamalara kolay entegrasyon, muhasebe yazılımlarıyla tam uyumluluk, uluslararası standartlara uygun saklama hizmeti, 7/24 destek gibi birçok hızlı ve etkin çözümü sizin için üretiyor.

Sipariş için formu doldurunuz.

e-Fatura geçiş işleminiz için öncelikle olarak bu linke tıklayarak mali mühür başvurusunda bulununuz. Ardından bu linke tıklayarak açılan sayfada şirket bilgilerinizi doldurarak yararlanma yöntemlerinden özel entegratör seçeneğini seçerek başvurunuzu yapınız. sonrasında bize ulaşarak efatura geçiş işleminizi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

info@4cteknoloji.com