Duyurular

31.03.2023

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Tebliğ taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 12/4/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar eyeniaras@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

tıklayınız.


28.12.2022

E-Fatura ve E-Arşiv Faturada Konaklama Vergisinin Gösterimi Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

15.09.2022

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.

10.09.2022

e-Fatura ve e-İrsaliye Uygulamasında 1120 Hatası Alan Paketler Hakkında Duyuru'ya Ulaşmak İçin tıklayınız.

08.09.2022

e-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU’ya ulaşmak için tıklayınız.

30.06.2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Uygulaması Hakkında Duyuruya Ulaşmak için Tıklayınız.

13.06.2022

e-Fatura Paketi (şematron dosyası 15/06/2022 tarihinden itibaren devreye alınacak şekilde) Güncellenmiştir. Güncelleme kapsamında; “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına (339) ve (340) kodları eklenmiş, “İhracat Senaryosu” nda yer alan (301) kodunun yanında (338) kodu da seçimlik olarak eklenmiştir. Söz Konusu Pakete ulaşmak için tıklayınız.
UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak için tıklayınız.

27.05.2022

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.

26.05.2022

https://merkez.efatura.gov.tr uygulamasında kullanılan SSL sertifikası 27.05.2022 14.00’da yenilenecektir. Yeni sertifikaya https://merkeztest.efatura.gov.tr uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Yeni yüklenecek sertifikanın güvenilen kök ve ara sertifika yetkililerinin bağlantıları aşağıda paylaşılmıştır.
https://secure.globalsign.net/cacert/Root-R3.crt
https://secure.globalsign.com/cacert/gsrsaovsslca2018.crt

16.05.2022

e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

29.04.2022

e-Fatura Paketi Güncellenmiştir. Söz Konusu Pakete ulaşmak için tıklayınız.
UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak için tıklayınız.

27.04.2022

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASININ TAMAMALANMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.

27.04.2022

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.

14.04.2022

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.

01.04.2022

ELEKTRONİK BELGE ve DEFTER SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.

21.02.2022

e-Adisyon Belgesi için Başkanlığımızca yetkilendirilen özel entegratör listesi yayımlanmıştır. Listeye ulaşmak için tıklayınız.

27.01.2022

e-Arşiv paketi güncellenmiştir. Güncel pakete ulaşmak için

25.11.2021

e-Fatura Paketi Güncellenmiştir.Güncelleme kapsamında; “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına yeni kod (337) eklenmiş, “Tevkifatlı Fatura Tipi” nde yer alan tevkifat kodlarından (650) kodu kaldırılmış, GİB Portal üzerinden “Kamu Senaryosu” ile düzenlenen faturalarda “İstisnalı Fatura Tipi” ile fatura düzenleme ve “SGK Fatura Tipi” ile düzenlenen faturalarda KDV’siz fatura düzenleyebilme imkanı sağlanmıştır. Söz Konusu Pakete ulaşmak için tıklayınız.


25.11.2021

UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak için tıklayınız.


12.11.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


22.10.2021

ELEKTRONİK BELGE ve DEFTER SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.


30.09.2021

Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


30.09.2021

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü kapsamında Başkanlık ile gerekli entegrasyonu sağlayan özel entegratörlerin sistemleri aracılığı ile de söz konusu faturaların düzenlenebileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “E-Arşiv Fatura Portali Özel Entegratör Sistemleri ile Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu” yayınlanmıştır. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak için tıklayınız.


29.09.2021

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’in “IV.10. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması” başlıklı bölümünde usul ve esaslar belirlenen Döviz Alım-Satım Belgesine ait Teknik Kılavuz yayınlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


05.09.2021

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.


03.09.2021

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.


06.08.2021

E-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuruya Ulaşmak için tıklayınız.


30.07.2021

e-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu yayınlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


12.07.2021

“e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Özel Entegratör Olarak Hizmet Veren Mükellefler ile Uygulamadan Bilgi İşlem Sistemlerinin (BİS) Entegrasyonu Yöntemi ile Yararlanan Mükellefler Hakkında” Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


06.07.2021

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


30.06.2021

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


26.06.2021

e-Arşiv Fatura Teknik Kılavuzu ve e-arşiv paketi güncellenmiştir. Söz konusu duyuruya ve ilgili e-Arşiv Teknik Kılavuzu ile e-Arşiv Paketine ulaşmak için tıklayınız.


26.06.2021

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.


11.06.2021

e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuruya ulaşmak tıklayınız.


04.06.2021

e-İrsaliye uygulaması kapsamında güncellenen schematron dosyasının yer aldığı güncel e-fatura paketi yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru ulaşmak için tıklayınız.


12.05.2021

e-Arşiv Teknik Kılavuzu ve Paketi Güncellenmiştir.Güncelleme kapsamında;
e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgeleri için İtiraz Raporu eklenmiş olup İtiraz rapor elamanları açıklanmıştır.
Söz Konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


12.05.2021

e- Fatura Uygulamasında düzenlenen faturalar için düzenleyicisi ve faturanın muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş faturaların elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


17.04.2021

UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak için tıklayınız.


08.03.2021

e-Arşiv Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuza uluşmak için tıklayınız.


02.03.2021

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portali Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


27.02.2021

35 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan KDV Tevkifat Oranları ve Yeni Eklenen KDV Tevkifat Türleri ile Oranlarına İlişkin e-Fatura Paketi Güncellenmiştir. Söz Konusu Pakete Ulaşmak için tıklayınız.


27.02.2021

UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu Güncellenmiştir. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak için tıklayınız.


23.02.2021

Kamu Kurumlarına Düzenlenen E-Faturalar Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


15.02.2021

e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


09.02.2021

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09/02/2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


22.01.2021

ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak tıklayınız.


10.01.2021

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak tıklayınız.


09.01.2021

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURUYA ulaşmak için tıklayınız.


06.01.2021

01/01/2021 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dahil Olan Mükelleflerce Aralık 2020 Dönemine İlişkin Olarak Başkanlığımız 5.000 TL ve 30.000 TL E-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken Faturalar Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


31.12.2020

E-BELGE UYGULAMALARINDAN GİB PORTAL YÖNTEMİ İLE YARARLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE başlıklı Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


30.12.2020

E-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


29.12.2020

Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


06.10.2020

e-Dekont belgesine ait e-Arşiv raporunda bulunması gereken alanların açıklamalarının yer aldığı e-Dekont Teknik Kılavuzu ve paketi güncellenmiştir.
Güncel e-Dekont paketine ulaşmak için tıklayınız.


02.10.2020

YERLİ VE YABANCI FİLM GÖSTERİMİ YAPAN SİNEMA İŞLETMELERİ HAKKINDA DUYURU ya ulaşmak için tıklayınız.


30.09.2020

e-Bilet Uygulamalarına ilişkin mevcut Teknik Kılavuzlar güncellenmiş ayrıca e-Bilet Rapor Özeti Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kapsamda;
· E-Bilet uygulamalarına ilişkin olarak raporlama sürelerini gösterir bölümler eklenmiştir.
· E-Bilet Raporu Teknik Kılavuzuna (Etkinlik); ”Sinema e-Bilet Uygulaması Yeni Nesil ÖKC Entegrasyonu ve Eğlence Vergisi” başlıklı bölüm eklenmek suretiyle sinema işletmelerince uyulması gereken usul ve esaslar açıklamıştır. Söz konusu kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.


30.07.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURU ya ulaşmak için tıklayınız.


28.07.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURU ya ulaşmak için tıklayınız.


16.07.2020

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


14.07.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


10.07.2020

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.


09.07.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILAN PLANLI BAKIM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI HAKKINDA Duyuruya Ulaşmak İçin tıklayınız.


09.07.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


03.07.2020

e-SMM Broşürü yayınlanmıştır. Bilgi için tıklayınız.


21.05.2020

“Efatura Merkez Uygulamasında yayınlanan “ Zipli eski etiketleri içeren XML Formatı”(userListWithExAliasxml.zip ve userGbListWithExAliasxm.zip) ve ” Zipli XML Formatı”(userListxml.zip ve userGbListxml.zip ) adlı dokümanların 01.07.2020 tarihinden itibaren güncellenmesi durdurularak, ilgili adresten bağlantıları kaldırılacaktır. Bu kullanıcı listelerini kullanan entegratörlerin söz konusu tarihe kadar gerekli çalışmaları yaparak sistemlerini “YeniFormat”(newUserPKListxml.zip ve newUserGBListxml.zip) dokümanlarını kullanıyor hale getirmesi gerekmektedir.” Duyurulur.

21.05.2020

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Paketi yayımlanmıştır. Söz konusu paket ile; Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu ile eki Test ve Doğrulama Adımları Tablosu güncellenmiş olup, ayrıca İşletici Kuruluş Faaliyet İzni Başvuru Formu ile denetim yapacak firmalara yönelik hazırlanan İşletici Kuruluş Sistemi Fonksiyonel Test Süreçleri Dokümanı ve İşletici Kuruluş Sistemi Güvenlik Test Süreçleri Dokümanı yayımlanmıştır. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

11.03.2020

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA
DUYURU YAYINLANMIŞTIR.Ulaşmak İçin tıklayınız..

29.02.2020

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

23.02.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILAN PLANLI BAKIM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURUYA ULAŞMAK İÇİN tıklayınız.

23.02.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

21.02.2020

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

05.02.2020

KULLANICI KODU, ŞİFRE VE ELEKTRONİK İMZA ARAÇLARININKULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA DUYURU
Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin büyük bölümü elektronik ortama taşınmış bulunmaktadır. Bu ortamlardan mükelleflerimiz interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri ile ya da elektronik imza araçları (mali mühür/e- imza) ile faydalanabilmektedirler. Her bir mükellefe özgü olarak oluşturulan, tahsis edilen elektronik imza araçları ile kullanıcı kodu ve şifrelerinin kullanım, korunma ve yetkisiz kişiler ile paylaşılmama sorumluluğu mükelleflerimize aittir.
Bu nedenle Başkanlığımızca elektronik ortamlar vasıtasıyla mükelleflerimizin erişimine sunulan bilgi ve hizmetlerin yetkisiz kişilerce suiistimalinin engellenmesi, kişisel veriler ile mali bilgilere üçüncü kişilerce erişilememesi için elektronik imza araçları ile kullanıcı kodu ve şifrelerinizin tarafınızca güvenli ortamlarda saklanması ve önem arz etmektedir.
Duyurulur.

31.01.2020

e-Dekont Uygulaması Teknik Kılavuzu paketi yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

10.01.2020

Hal tipi fatura örneklerinin ve güncel XSLT’nin bulunduğu UBL-TR1.2.1_Paketi.zip paketi güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

10.01.2020

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

10.01.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:515) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. Ulaşmak İçin Tıklayınız..

10.01.2020

Mali Mühür Başvuru Sürecine İlişkin Açıklayıcı Tabloya Ulaşmak İçin tıklayınız..

03.01.2020

10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar ile İktisadi Kamu Kuruluşlarınca 5.000/30.000 TL Üzeri Düzenlenecek Faturalar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin tıklayınız...

02.01.2020

5000 / 30.000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız..

30.12.2019

"Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi; Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu" ile Kılavuz Eki "Test ve Doğrulama Adımları Tablosu" yayımlanmıştır. İlgili kılavuz ve eki tabloya ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.
GMÖEBYS TEKNİK KILAVUZU
GMÖEBYS Test ve Doğrulama Adımları Tablosu

27.12.2019

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların e-Arşiv Fatura Olarak GİB e-Belge Portalından Düzenlenmesine İlişkin Videoya https://tv.gib.gov.tr/ Web Adresinden Ulaşabilirsiniz.

27.12.2019

e-Arşiv Fatura 5 bin – 30 bin TL Fatura Düzenleme Kılavuzu yayınlanmıştır. Söz Konusu Kılavuza Ulaşmak İçin tıklayınız..

20.12.2019

e-Dekont uygulaması taslak paketi yayımlanmıştır. Pakete ulaşmak için tıklayınız..

20.12.2019

509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulamalarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorulara Ulaşmak İçin tıklayınız..

19.12.2019

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmak Zorunda Olan Mükelleflerimizin 1/1/2020 tarihinden itibaren GİB portal Üzerinden e-Arşiv Fatura Düzenleyebilmeleri Amacıyla GİB e-Arşiv Portal Başvuru Ekranı Açılmıştır. e-Arşiv Portal Uygulamasına Başvuru Rehberi İçin tıklayınız..

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmak Zorunda Olan Mükelleflerimiz için duyuru yayımlanmıştır. İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

19.12.2019

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız..

13.12.2019

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek ve Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların e-Arşiv Fatura Olarak GİB Portalinden Düzenlenmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Duyuru Yayımlanmıştır. Söz Konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

13.12.2019

507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak hazırlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” taslağı ve “GMÖEBYS Test Adımları Tablosu” taslağı güncellenerek yayınlanmıştır.Bu “Teknik Kılavuz” taslağının geliştirilmesi ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi
25/12/2019 tarihine kadar " EYENIARAS@gelirler.gov.tr " ve " KPERCIN@gelirler.gov.tr " e posta adreslerine iletebilirsiniz.
“GMÖEBYS Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” taslağı için tıklayınız..
“GMÖEBYS Test Adımları Tablosu” taslağı için tıklayınız..

29.11.2019

e-Belge Uygulamalarına Mükellef Grupları İtibariyle Başlama Tarihlerini Gösterir DETAY Tabloya Ulaşmak için tıklayınız..

19.11.2019

e-BELGE ÖZEL ENTEGRATÖRLERİ BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ KILAVUZU yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için

15.11.2019

Kamuya düzenlenen e-Faturalarda KAMU FATURA Senaryosu eklenmiş olup kullanımı şu an zorunlu değildir. Senaryosu TEMEL veya KAMU olan tüm Kamuya düzenlenen faturalarda ilgili alanlara geçerli bir Türkiye IBAN numarası ve para birimi kodu yazılması gerekmektedir. Kılavuzda yer alan XML örneğinde göründüğü üzere IBAN bilgisi PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID alanına, para birimi ise PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/CurrencyCode alanına yazılmalıdır.

13.11.2019

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için 21.08.2019

e-FATURA SİSTEMİ PLANLI BAKIM SEBEBİYLE 15:00 İLE 16:00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI KALACAKTIR.

24.07.2019

Kamu Harcama Süreçlerinde e-Fatura Kullanımı Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

03.07.2019

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

27.06.2019

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

11.06.2019

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:507) Resmi Gazete’de Yayımlandı. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..

17.04.2019

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Ulaşmak için için tıklayınız..

15.04.2019

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız..

05.03.2019

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura İptal Portalı” mükelleflerimizin kullanımına sunulmuştur. e-Fatura İptal Portalı’na ulaşmak için tıklayınız..
Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” Kullanım Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız..

21.02.2019

ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU (E-SMM) DÜZENLENMESİ SIRASINDA BRÜT ÜCRETTEN, NET ÜCRETTEN VEYA NET TAHSİLATTAN HAREKETLE HESAPLAMALARIN OTOMATİK OLARAK YAPILMASINA İMKAN SAĞLANMIŞTIR.
Duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

04.02.2019

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILARIN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARIN E-FATURA OLARAK DÜZENLENEBİLMESİ HAKKINDA DUYURU! Ulaşmak için tıklayınız..

17.12.2018

24.10.2018 tarihinden beri Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunluluğu getirilmesi planlandığını gösterir karşılaştırmalı Tablo için tıklayınız..

30.11.2018

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına
Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru!Detaylı bilg için tıklayınız

30.11.2018

İhracat e-Faturasına ait Ticaret Bakanlığı sisteminden dönen Referans Numarası bilgisi Ticaret Bakanlığı tarafından dönülen sistem yanıtları içinde mevcuttur. İlgili bilgiye “SenderParty elemanı içinde bulunan PartyIdentification schemeID=GTB_REFNO” alanından ulaşılabilmekte olup, Gib portal yöntemi kullanıcıları “ belge bazında listeleme” ekranından bu bilgiyi görebilmektedirler. Duyurulur.

28.11.2018

e-Fatura Uygulamasına başvuru yapmadan önce Java belleğini (cache) temizlemeniz gerekmektedir. http://forum.efatura.gov.tr/ sitesindeki 331 nolu sorunun cevabını inceleyerek Java belleğini (cache) temizleme ile ilgili yardım alabilirsiniz.
Aksi taktirde Portal yönteminde 01.01.2019 tarihini seçerek başvuru yapmanıza ve Başkanlığımız sistemlerine doğru bir şekilde aktarılmasına rağmen tarafınıza 01.01.2018 tarihi ile başlamanız gerektiğine dair başvuru evrakı gelebilmektedir. Bu durum mükelleflerin tereddüte düşmelerine neden olmaktadır. Konuya dikkat edilmesi tavsiye olunur.

14.11.2018

Özel entegratörler için e-irsaliye kullanıcı tanımı sırasında, tanımı yapılacak mükellefin irsaliye alış verişinde kullanacağı etiketleri bildirme zorunluluğu getirilecektir. Test ortamına bu kural eklenmiş olup, gerçek ortama 02.01.2019 tarihinde eklenecektir. Özel entegratörlerin bu tarihe kadar uygulamalarında gerekli güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.

30.10.2018

"e-Arşiv Teknik Kılavuzu" güncellenmiş olup, en geç takip eden ayın 15. Günü sonuna kadar gönderilmesi gereken e-Arşiv Raporları 1/1/2019 tarihinden itibaren günlük olarak raporlanacaktır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

25.10.2018

"Parekende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu" güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

24.10.2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..

03.10.2018

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

24.09.2018

SSL v3'ün eski bir protokol olması ve güvensizliği nedeniyle efatura merkez mesaj alımlarında 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren desteği kaldırılacaktır.

18.09.2018

e-Fatura görüntülerinde kullanılan Gelir İdaresi Başkanlığı logosu Bakanlığımızın adının “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle Başkanlığımızca değiştirilmiştir. Bu nedenle UBL TR 1.2.1 Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız..

10.08.2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..

10.08.2018

MALİ MÜHRÜ KİLİTLENEN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE!
e-Defter ve e-Belge (e-Fatura, e-SMM, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-MM) uygulamalarını kullanan mükelleflerimiz, Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş oldukları “Mali Mührün kilitlenmesi” durumunda; https://mbireysel.kamusm.gov.tr linkine giriş yapmak suretiyle kilit çözme ve yeni şifre belirleme işlemini gerçekleştirebilirler.

08.08.2018

e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..

03.08.2018

‘‘e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’’ taslağı yayınlanmıştır. Taslağa ilişkin görüşler efatura@gelirler.gov.tr adresine 10.08.2018 tarihine kadar iletilebilir. Taslağa ulaşmak için tıklayınız..

01.08.2018

e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükellefler hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak

31.07.2018

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ve bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


17.07.2018

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

09.02.2018

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

08.02.2018

Planlı Bakım Çalışması: 11/02/2018 tarihinde saat 10:00 – 18:00 arası e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv(e-SMM, e-MM), e-Bilet, e-İrsaliye sistemlerinde planlı bakım çalışması yapılacak olup, bu saatler arasında sistemlerimiz kapalı olacaktır. Duyurulur

07.02.2018

Bilindiği üzere 13.04.2017 tarihinde UBL-TR 1.2.1 Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları güncellenmiştir. e-Fatura sistemi, fatura alışverişinde hem UBL TR 1.2.1 hem de UBL TR 1.2 destekleyecek şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle e-Fatura'ya entegre olan sistemler fatura versiyonu olarak hem 1.2 hem de 1.2.1 versiyonunu destekleyecek şekilde çalışmalıdır. 1.2.1 veya 1.2 versiyon numarası nedeniyle faturaların kabul edilmemesi söz konusu değildir. Duyurulur.

06.02.2018

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir.
Ulaşmak için tıklayınız..
eFatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarında sıkça sorulan sorular güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

10.01.2018

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU!
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

08.01.2018

487 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından yararlanmak isteyen mükellefler için e-Arşiv Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız..

26.12.2017

Eski Nesil ÖKC'lerin Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesi Hakkında Daha Önce Yayınlanmış Olan Duyuru Güncellenmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız..

21.12.2017

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilmiştir. Söz konusu duyuruya ulaşmak için için tıklayınız..

21.12.2017

487 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlığımızdan “e-İrsaliye Özel Entegrasyon” izni alan kurumlar
alfabetik sıraya göre listelenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız..

19.12.2017

e-İrsaliyeye yönelik e-Fatura test planı güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..

18.12.2017

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin hazırlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız..
e-İrsaliye Uygulaması Başvuru Rehberi ve Klavuzu Yayımlanmıştır. Söz konusu klavuza ulaşmak için tıklayınız..

13.12.2017

e-İrsaliyeye yönelik e-Fatura test planı güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..
e-İrsaliye entegrasyon işlemleri için e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..
Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

08.12.2017

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak , “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için

21.11.2017

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak , “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” yayınlanmıştır. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.


31.10.2017

İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! Bilindiği üzere 13/7/2017 tarihli duyuru ile, ihracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştır. 31/10/2017 tarihi itibariyle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi yapılmış olup, canlı ortamda devreye alınmıştır.Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.Duyurulur.

30.10.2017

e-Fatura Uygulaması Entegrasyon kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


12.10.2017

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.


10.10.2017

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde kapsamı belirlenen mükelleflerin, getirilen imkanlardan yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlar ve yapmaları gereken işlemler hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


04.10.2017

14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri e-faturada ilgili tebliğin yayım tarihinden önce düzenlenen e-faturaların gönderilmesinde sıkıntı yaşanmaması için 10.10.2017 tarihine kadar her iki oran ile 601 kodlu tevkiatlı e-fatura düzenlenmesine izin verilmiştir. Ancak belirtilen tarih itibariyle 601 tevkifat koduyla düzenlenecek e-faturalar yeni oran üzerinden düzenlenecektir. Duyurulur.

03.10.2017

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.


02.10.2017

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacak olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Kurumumuza düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin doküman ve kılavuzlar tıklayınız.


25.08.2017

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.


08.08.2017

Etkinlik e-bilet rapor kılavuzu yayımlanmıştır. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


08.08.2017

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.


21.07.2017

e-Fatura Uygulamasından Özel Entegratör aracılığı ile yararlanan mükelleflerin, Özel Entegratörler tarafından hesaplarının kapatılması sonucunda GİB Portal hesapları Başkanlık tarafından otomatik olarak aktif hale gelmektedir. Bu nedenle, nevi değişikliği, birleşme veya işi bırakma (terk) gibi nedenlerle özel entegratörüne başvurarak e-Fatura hesaplarını kapattıran mükelleflerin sorun yaşamamaları için, Özel Entegratörleri tarafından, kapatma işlemi sonrasında uyarılması ve söz konusu mükelleflerin durum hakkında GİB’e bilgi vermeleri (dilekçe ile)sağlanmalıdır. Duyurulur.

21.07.2017

Etkinlik e-bilet rapor kılavuzu yayımlanmıştır. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


20.07.2017

Bazı mükelleflerimiz tarafından İhracat e-fatura uygulaması üzerinde düzenlenen faturaların görüntüsünde alıcı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgilerinin gösterildiği görülmüştür. İhracat e-faturası üzerinde ihracat yapılan alıcıya ait bilgilerin gösterilmesi gerekmekte olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgilerinin bulunması gerekmemektedir. Duyurulur.

13.07.2017

İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle hata dönülmektedir. Bu nedenle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturaları matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir.

07.07.2017

İhracat e-Fatura Uygulamasında GİB/ GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin tıklayınız.


06.07.2017

İhracat e-faturalar uygulamasında bazı mükelleflerimizin 1150 hatası aldığı görülmektedir. Bu hatanın alınmaması için mükelleflerimizce ihracat e-faturası düzenlerken güncel shematron kurallarına uyulması gerekmekte olup söz konusu güncel e-fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.


05.07.2017

İhracat e-faturası düzenlenip gönderilmesi hususunda yaşanan aksaklılar için yapılması gereken işlemler için tıklayınız.


05.07.2017

e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Güncellenmiştir. (Versiyon 1.6) İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


29.06.2017

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.


29.06.2017

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e- Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin tıklayınız.


22.06.2017

Gümrük işlemlerinde yolcu beraberi eşya ihracı e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB portalı test ortamında ve canlı ortamda mükelleflerimizin kullanımına açılmıştır. Duyurulur.

22.06.2017

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.


21.06.2017

Gümrük işlemlerinde ihracat e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB portalı canlı ortamda mükelleflerimizin kullanımına açılmıştır. Duyurulur.

16.06.2017

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru. tıklayınız.


08.06.2017

E-Fatura sisteminde gönderilen zarflar içindeki belgelerde, belgeye ait şema kontrolünü kolaylaştıracak xmlns:xsi ve xsi:schemaLocation tanımının olması gereklidir.

05.06.2017

Gümrük işlemlerinde ihracat e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB Test portalı aktif hale getirilmiştir. İhracat e-faturası düzenleyecek olan portal kullanıcıları, GİB Test Portaline girerek ihracat sürecini test edebilirler. Bununla birlikte ihracat yapılan ve vergi mükellefi olmayan alıcılar için vergi numarası alanına 10 haneli 2222222222 numarası yazılarak işlem yapılabilir.

23.05.2017

“Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura mevzuatı kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen e-Fatura Uyum Değerlendirme Hizmeti TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkanlığı’na aktarılmıştır. Test ve Değerlendirme Başkanlığı e-Fatura Uyum Değerlendirme Hizmetini devam ettirecektir.”
e-Fatura Uygulaması kapsamında mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla duyurulur.

15.05.2017

e-Fatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarına ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.


15.05.2017

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura olarak düzenlenip gönderilmesine ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.


12.05.2017

1/7/2017 TARİHİNDE İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.


14.03.2017

E-Fatura kayıtlı kullanıcıları ile proje uygulanmaya başlandığında E-İrsaliye kayıtlı kullanıcılarının da yer alacağı yeni formatlı kayıtlı kullanıcı listesi test ortamında https://merkeztest.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp gerçek ortamda https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp adresi içinde Yeni Format olarak yayınlanmıştır.

14.03.2017

İhracat e-fatura canlı sistemde düzenlenip başarılı olarak gönderilen faturalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ’nin, ilgili Gümrük Çıkış Beyannamesi ile ilgili e-faturanın kontrolünü sağlayıp KABUL yanıtı dönebilmesi için, ihracata esas Gümrük Çıkış Beyannamesi’nde belge türü kısmında 0100 yerine 0886 kodu seçilerek GÇB sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

14.03.2017

e-Fatura paketi güncellenmiştir. Güncel paketi indirmek için tıklayınız.


07.02.2017

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.


30.12.2016

İhracat e-Fatura Uygulamasında GTB Test Portalının Kullanımına İlişkin Duyuru. tıklayınız.


29.12.2016

e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru. tıklayınız.


28.12.2016

İhracat e- Faturalarının işleyişinin mükelleflerce görülebilmesi için Test sistemi kullanıma açılmıştır. Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.


27.12.2016

Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru yayınlanmıştır. İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


26.12.2016

İhracatta e-fatura Uygulamaları kapsamında "Kabul Uygulama Yanıtı" içinde fiili ihraç tarihine yer verilmesi için gerekli değişiklikler yapılmış ve ihracat fatura tipinde dikkate alınan Ek Alanlar Tablosu , shematron kontrollerinin yeni halinin yayınlanması nedeniyle güncellenmiştir. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


09.12.2016

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.Ulaşmak için tıklayınız.


07.12.2016

Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında e-Fatura Uygulaması hakkında duyuru yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.


07.12.2016

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.


23.11.2016

e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU güncellenmiştir. İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


17.10.2016

Yolcu Beraber Eşya faturaları ile ilgili schematron kontrolleri eklenmiştir. e-Fatura Paketi'ni indirmek için için Değişiklik ile birlikte kullanıcı bilgileri geçmiş bilgileriyle birlikte gösterilmeye başlanacaktır.

18.07.2016

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

13.07.2016

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

12.07.2016

Entegratörler ve özel entegratörler tarafından kullanılmakta olan kullanıcı listelerinin (userlist) yapısı değiştirilmiş ve zip formatına çevrilmiştir. 26.09.2016 tarihinden sonra eski kullanıcı listesinin (zip formatsız) paylaşımına son verilecektir. Bu nedenle entegratör ve özel entegratör firmaların yazılımlarında gerekli güncelleme işlemlerini söz konusu tarihe kadar yapmaları önem arz etmektedir.

27.06.2016

Bazı Web tarayıcılarının java applet desteğini kaldırması veya kaldıracak olması nedeniyle imzalama işlemleri için(giriş,fatura onaylama,başvuru) imzalama aracı geliştirilmiştir. Açıklamaları anasayfada bulabilirsiniz.

16.06.2016

UBL-TR’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek olan bilgi fişlerine ait bilgilerin yer alması ile ilgili olarak e-Arşiv Paketi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu, Vergi Kodları ile ilgili olarak da e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

10.06.2016

e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. İlgili pakete ulaşmak için tıklayınız.

09.06.2016

UBL-TR 1.2 Kılavuzları klasörü güncellenmiştir. Söz konusu klasöre ulaşmak için tıklayınız.

17.05.2016

e-Bilet paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

06.05.2016

UBL-TR’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek olan bilgi fişlerine ait bilgilerin yer alması ile ilgili olarak e-Arşiv Paketi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu güncellenmiştir. 01/06/2016 tarihinden itibaren söz konusu güncellemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

29.04.2016

e-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için info@4cteknoloji.com